Alapító okiratSzervezeti és Működési SzabályzatSzervezeti felépítés

Az NGSZ Története

1982

Szeged Megyei Jogú Város Tanácsa létrehozza jogelődünket, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági-Műszaki Gondnokságát, közismertebb nevén a GAMESZ-t. A GAMESZ feladata Szeged város óvodáinak, általános iskoláinak gazdasági, pénzügyi, számviteli, vagyon-nyilvántartási, műszaki-karbantartási és szállítási feladatainak ellátása.

1984

Megkezdődik az elektronikus könyvelésre való áttérés, amely – először központi helyen – Szeged Megyei Jogú Város Informatikai Központjában zajlik.

1988

A GAMESZ tevékenységi köre kibővül az energiagazdálkodással, Az önállóan gazdálkodó intézmény, önálló költségvetéssel rendelkezik. TÁKISZ által biztosított TATIGAZD elnevezésű könyvelési program kötelező alkalmazásba vétele.

1990

A GAMESZ-hez kerül a Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a szegedi Napsugár Gyermektábor kezelői és üzemeltetői joga.

1992

Névváltozás. A GAMESZ új elnevezése Pedellus Könyvviteli, Műszaki és Tanácsadó Szolgálat.

1994

Az óvodák és az általános iskolák részben önállóan gazdálkodókká válnak a készletbeszerzés és bérgazdálkodás terén. Az 57 óvoda 13 óvodakörzetbe – mint intézménybe – tagolódik be.

2000

Névváltozás. Az új név: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) lesz. A középiskolák és a kollégiumok is az NGSZ-hez rendelődnek és részben önállóan gazdálkodókká válnak. Így az NGSZ feladatellátása 13 óvodai körzetbe sorolt 53 óvodára, 30 általános iskolára, 19 középiskolára és 2 kollégiumra, valamint az újonnan létrehozott Városi Gyermek- és Diákétkeztetési Koordinációs Központra terjed ki.

2000

FŐNIX elnevezésű informatikai rendszer fejlesztésének és bevezetésének kezdete.

2004

Óvodakörzetek megszűnnek, létrejön az Óvodák Igazgatósága. Az NGSZ-hez rendelt nevelési-oktatási intézmények száma 50, ebből 27 általános iskola, 19 középiskola, 2 kollégium, az 53 óvodából álló Óvodák Igazgatósága és a Városi Gyermek- és Diákétkeztetési Koordinációs Központ.

Belső ellenőrzéssel, ingatlankataszter vezetéssel, vagyonbiztosításból eredő kárrendezéssel és közbeszerzéssel bővül az NGSZ feladatköre.

Bevezetésre kerül a FŐNIX rendszert váltó, a Ritek Zrt. által – az NGSZ szoros közreműködésével – fejlesztett, web technológiára épülő, TITÁN elnevezésű informatikai rendszer. A költségvetés tervezése és végrehajtása, a beszámolók elkészítése az NGSZ és minden nevelési-oktatási intézmény számára egyaránt elérhető TITÁN rendszer ETRIUSZ, KASZPER, KATI, SAMU és PAPIRUSZ elnevezésű informatikai moduljainak kizárólagos alkalmazásával történik.

2006

Megszűnik a Városi Gyermek- és Diákétkeztetési Koordinációs Központ, feladatait az NGSZ veszi át. Megkezdődik a MAGISZTER elnevezésű étkezési modul használatba vétele. Az internetes felületen kommunikáló modul elektronikus kapcsolatot teremt az étkező diák, az étkezési térítési díjat beszedő iskola, ételt szállító Suli-Host Kft. és az elszámolást végző NGSZ között.

Az NGSZ a Pécsi Iskolaszolgálattal közösösen megszervezi Pécsen az Új Típusú GAMESZ-ok 1. Országos Konferenciáját. A konferencián résztvevő közel ötven fő kinyilvánítja szándékát az évenkénti találkozásra.

2007

Bevezetésre kerül a TITÁN rendszer részeként az NGSZ közreműködésével a Ritek által fejlesztett energiagazdálkodást és elszámolást támogató ENIKŐ elnevezésű modul.

Az NGSZ Szegeden megszervezi a GAMESZOK 2. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA-t.

Befejeződik a Balatonkenesi Gyermek- és Ifjúsági Tábor külső homlokzatának, faházainak és spotpályáinak felújítása. A táborban nyaranta 500 felső tagozatos általános iskolás diák élvezheti a nyár örömeit az önkormányzat vendégeként.

Iskolaátszervezések. Két középiskola egyesül, két általános iskola és egy tagiskola megszűnik, három általános iskola közös igazgatás alá kerül, egy óvoda megszűnik, egy másik a katolikus egyház fenntartásába kerül, egy gimnázium és három általános iskola a Szegedi Többcélú Kistérségi Társuláshoz, mint fenntartóhoz kerül. Az önkormányzat összes (9) kollégiuma a Kollégiumok Igazgatósága irányítása alá kerül.

2009

Az NGSZ-hez rendelt intézmények száma a diákok számának csökkenése és az integráció miatt a 2004. évi 62-ről 36-ra csökken. A 13 szakképző iskola 4 főigazgatóság alá, mint intézménybe tagolódik be.

2010

Az NGSZ 112 feladat-ellátási helyen 310 épület-felújítási, karbantartási munkát bonyolított, melyből 70 projekt nyertese közbeszerzésen dőlt el. „A mi iskolánk, a mi óvodánk! pályázat keretén belől szülői és NGSZ összefogás keretében igen jelentős mértékű óvoda és iskola felújítások zajlanak.

2012

Megszűnik egy szakképző iskola és egy kollégium.

2013

Az oktatás állami fenntartásba kerül. Létrejön a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) és járási tankerületei. A szegedi szakképző iskolák a KLIK működtetésébe, az általános iskolák, gimnáziumok és kollégiumok, valamint a korábban kistérséghez került iskolák az NGSZ működtetésébe kerülnek. Az iskolák és kollégiumok működtetés szempontjából az NGSZ telephelyeivé válnak. Az NGSZ létszáma 59-ről 267 főre emelkedik, költségvetése pedig a korábbi évekre jellemző 14-15 milliárd forintról a – pedagógusok állami alkalmazottá válása miatt – felére, 7,3 milliárd forintra csökken.

2014

Új számviteli törvény lép hatályba. A TITÁN rendszer minden modulja jelentős változtatásra szorul.

Feladatunk az NGSZ központ és 34 telephelyén (iskolákban, kollégiumokban), valamint az NGSZ-hez rendelt 50 óvodában és 7 művelődési házban az ingatlanok és ingóságok műkőképességének biztosítása, az üzemeltetési, vagyonvédelmi, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli, beszerzési, műszaki, karbantartási és fejlesztési, közétkeztetési, táboroztatási és belső ellenőrzési feladatok ellátása a mindösszesen 106 telephelyen.

2015

Az NGSZ a szegedi általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok (34 telephelyen) ingó és ingatlan vagyonának működtetésén túlmenően ellátja SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága,  7 művelődési ház, 2015. április 1-től a Kövér Béla Bábszínház és a Szent-Györgyi Albert Agóra gazdasági szervezeti feladatait és egyes beszerzési, műszaki feladatait, valamint a belső ellenőrzést, továbbá az óvodások, általános és középiskolások közétkeztetéséhez kapcsolódó pénzügyi, elszámolási és a külső szolgáltató bevonásával történő közétkeztetési koordinációs feladatokat.

2016

A korábbi év(ek)ben folytatott feladatunk kibővült: 2016. július 1-jétől ellátjuk a Móra Ferenc Múzeum pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait. A közétkeztetés területén a legnagyobb változást az jelentette, hogy bevezetésre került az ún. Etelka Portál, melyen keresztül online módon, bankkártyával lehet fizetni az étkezésért.

2017

2017. január 1-jétől az oktatási intézmények fenntartásán túlmenően az ingó és ingatlanvagyon működtetése is állami kézbe került, a szegedi iskolák, kollégiumok fenntartása és működtetése a 2016. november 30-án alakult Szegedi Tankerületi Központhoz került. Az iskolák, kollégiumok köznevelési feladat-ellátását szolgáló vagyon önkormányzati tulajdonban maradt, de a Szegedi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került. Az általános iskolák, középiskolák, kollégiumok tanulóinak közétkeztetési – pénzügyi, elszámolási, nyilvántartási, ellenőrzési – feladatainak ellátása továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az NGSZ létszáma 280 főről 77 főre csökkent.

Feladatunk SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága, 7 művelődési ház, Kövér Béla Bábszínház, Móra Ferenc Múzeum és a Szent-Györgyi Albert Agóra pénzügyi, gazdálkodási, számviteli, egyes beszerzési, karbantartási, felújítási, belső ellenőrzési feladatainak ellátása, továbbá a Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor üzemeltetése, általános iskolás tanulók részére táborszervezés.

2021

2021. január 1-jétől az NGSZ ellátja SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezeti feladatait, ide értve az egyes beszerzési, műszaki feladatokat, a belső ellenőrzést, valamint a bölcsődések közétkeztetéséhez kapcsolódó pénzügyi, elszámolási és a külső szolgáltató bevonásával történő közétkeztetési koordinációs feladatokat is.

2021. április 1. napjával pedig Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 64/2021. (II. 24.) Kgy. sz. határozatában foglaltak alapján a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának neve Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatára változott.

Megosztás: