Kitöltési útmutató – Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igényléséhez (20231115)

KÉ-01 Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez_1-8 évf. és 1-8 évf. felül (20231115)

KÉ-01A Rendelés nyilatkozat_ingyenesen biztosított intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (20231115)
Ingyenes étkezés igénybevétele esetén minden tárgyhónapot megelőzően a „KÉ-01A Rendelési nyilatkozaton” a szülőnek (más törvényes képviselőnek) a köznevelési intézményben meghirdetett befizetési napokon vagy az NGSZ Közétkeztetési ügyfélszolgálatán (személyesen/e-mailben nyomtatvány szkennelve) írásban szükséges havonta az étkezését megrendelni!

KÉ-02 Adatfelvételi lap a közétkeztetés igénybevételéhez (20231115)

KÉ-04 Nyilatkozat ingyenes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez_menedékes (20231115)

KÉ-04A Rendelés nyilatkozat_ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez_menedékes (20231115)

KÉ-04-1 Nyilatkozat ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez_menedékes jövedelem alapú (20231115)

KÉ-05 Nyilatkozat étkezési térítési díj túlfizetés visszautalásáról (20231115)

KÉ-07 Nyilatkozat ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez_óvoda (20231115)

KÉ-07 Nyilatkozat ingyenes intézményi gyerekétkeztetés igénybevételéhez_óvida Wesley (20240119)

Szegedi ÓVI nyomtatványok

KÉ-01/ÓVI Nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

KÉ-02A/OVI Rendelés nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkezés igénybevételéhez

KÉ-04_ÓVI Nyilatkozat ingyenes étkezés igényléséhez 106-2022. (III.12.) Korm. rend.

KÉ-04A_ÓVI Rendelés nyilatkozat- ingyenes étkezés 106-2022. (III.12.) Korm. r.

KÉ-04-1/ÓVI Nyilatkozat 106-2022. (III. 12.) Korm. rendelet 3A. § (2) bekezdése szerinti ingyenes étkezés igénybevételéhez

KÉ-08/ÓVI Adatfelvételi lap a közétkeztetés online ügyintézéséhez

Megosztás: