A Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: NGSZ) elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://ngsz.hu/ honlapra vonatkozik.

  • Megfelelőségi státusz

A honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek:

  • Papír alapú dokumentumokról készített, pdf formátumú másolatok
  • A nem NGSZ által készített pdf dokumentumok
  • Jogalkotó által kihirdetett jogszabályok szövegét tartalmazó pdf dokumentumok

A képernyő felolvasó programok a pdf kiterjesztésű dokumentumokat nem, vagy nem megfelelően képesek kezelni.

A nagy mennyiségű pdf dokumentum akadálymentesítése jelentős anyagi kiadással járna, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben súlyos anyagi terhet róna az NGSZ-re.

  • Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2022. augusztus 15-én készült, az NGSZ önértékelése alapján. A legutóbbi felülvizsgálat 2022. augusztus 12-én történt.

  • Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat a titkarsag@ngsz.hu címen jelezheti. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért az NGSZ igazgatási csoportvezetője felelős. A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre, annak beérkezésétől számított 30 napon belül köteles válaszolni.

  • Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ügyfélszolgálat: +36 (1) 450 3070
E-mail: info@kifu.gov.hu
Web: https://kifu.gov.hu/

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap az NGSZ-től. Ha az ellenőrzés eredményeként az ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az NGSZ honlapja vagy mobilalkalmazása nem felel meg a 2018. évi LXXV. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti előírásoknak, felhívja az NGSZ figyelmét az akadálymentesítési követelmények betartására, valamint egyeztetést kezdeményez arról, hogy milyen határidővel vállalja az akadálymentesítési követelmények teljesítését.

Ha az NGSZ az egyeztetésben nem működik közre, vagy a vállalt határidő alatt nem gondoskodik az akadálymentesítési követelmények teljesítéséről, az ellenőrző szervezet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mint fenntartói jogot gyakorló szervnél jogosult jelezni a jogsértő állapot fennállását.

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom.

Szeged, 2022. augusztus 15.

Dr. Tóth András László – igazgató

Megosztás: