GAMESZOK 6. Országos Konferenciája - Eger - 2011. május 19-21.

gameszok_6hir_plakat

gameszok_6hir_plakat
A múlt évi soproni vállalásának megfeleloen a helyi „GAMESZ”, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI) szervezte meg 2011. május 19-21 között a GAMESZOK 6. Országos Konferenciáját, amelynek alaphangját az önkormányzatokra és ezen belül az oktatásra leselkedo, várhatóan jelentos mértéku törvényi változás adta meg. gameszok_6_hir_01
gameszok_6_hir_01
A konferencia megszervezése része volt az egri szervezet fennállása 30. évfordulója ünneplésének is, amelynek érdekességét fokozta, hogy a szervezet élén ma is az a Molnár László áll – egyúttal a konferencia levezeto elnöke is – aki 30 évvel ezelott alapító igazgatója volt. Gratulálunk ehhez a nem mindennapi történethez! A konferencián 17 településrol 90-en regisztrálták magukat.

Rázsi Botond alpolgármester nyitóbeszédében elmondta, Egerben országosan is példaértéku módon muködik az EKVI és az intézmények kapcsolata, az intézmények szakmai önállósága teljességgel biztosított és gazdasági feladatok terén nagy terheket vesz le vállukról az EKVI. gameszok_6hir_razsi

gameszok_6hir_razsi
A szakmai eloadások mellé az egri nevezetességeket is bemutató  szabadidos programok is kapcsolódnak a bor és fürdozés jegyében. Az eloadások a Városháza dísztermében lesznek, a program nem nyilvános.

Habis László Eger polgármestere nyitó eloadásában az egri fejlesztési stratégiáról beszélt. gameszok_6_hir_02

gameszok_6_hir_02
Többek között elmondta, az EKVI létrehozását – a politikai ricsajt átélve – intézményvezetoi félelem, bizonytalanság kísérte.  Két év elteltével mindenki elismeri, hogy a változtatás beváltotta  a hozzá fuzött reményeket. Nyugodtabban alszom, könyvelési, gazdálkodási fegyelem sokkal erosebb, mint korábban. A város büszke a városi polgárok teljesítményére (az egri vízilabda csapat kedden megnyerte a magyar bajnokságot!).

Juhászné dr. Krecz Erzsébet, Eger Megyei Jogú Város Gazdasági Iroda vezetoje bemutatta a városi intézményrendszert, gazdasági társaságokat. Egernek 2008-ban a 16 milliárdos költségvetésbol 4 milliárd volt a fejlesztési bevétel, 2011-ben ez megközelíti az egy harmadot. gameszok_6_hir_03

gameszok_6_hir_03
Az állami forrás 2011-ben 5,3 milliárd forintra csökkent a 2008. évi 5,7 milliárd forintról. A város költségvetése 16.9 milliárd forint foösszegu. A költségvetés hiánya: 73 milliós muködési hiány, 2 milliárd fejlesztési hiány. Utóbbit fejlesztési hitelekbol fedezik. Kiadási oldalon az intézményekre 7,6 milliárd forint jut. Hiteltörlesztés és kamat 824 millió forint. Az EKVI költségvetési kiadása 7.340 millió forint, ebbol az EKVI muködtetése 399 millió forint, a felhalmozási kiadások 37 millió forintot tesznek ki.

Ballagó Zoltán, Eger város Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági irodavezetoje bemutatta a város oktatási rendszerét. Eger városa iskolaváros, vannak öt megyés beiskolázású intézményeink is. A költségvetési kiadások 34 százaléka az oktatáshoz kapcsolódik, a csökkeno gyermek létszámmal szembe kell néznünk. gameszok_6hir_ballago

gameszok_6hir_ballago
A 17 óvodából 13-at a város tart fent. Jelenlegi 13 óvodai integráció keretében 3 óvodai körzetet hoznak létre. A 11 általános iskolából 5-öt a város tart fent, mikro társulások muködnek, csökkeno a tanulócsoport-számok mellett. Egyre több a hátrányos helyzetu, beilleszkedési zavarral küzdo tanuló. Középfokon 19 intézmény van Egerben, ebbol 11 nem önkormányzati. 11 ezer fo az összlétszám. A szakképzo intézményeknél 28 tanulócsoportos csökkenés figyelheto meg a városi intézményekben. TIOP 1.1 pályázat révén korszeru eszközöket kapnak az intézmények. A városban 14 kollégium van, az önkormányzat négyet  muködtet.  Az utóbbi években kedvezotlenebb a finanszírozás.

Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelos államtitkára eloadásában említette, hogy az elavult ellátó rendszer hibáit az önkormányzati rendszer szenvedte. Csökkent az állami finanszírozás, növekedtek a feladatok. A 2010-es évben 120 milliárd forint került kivonásra. Önkormányzati válaszok: bevételnövelés, új adók, ingatlan értékesítés, külso források, kötvények, kiadáscsökkentés. Minoség romlás a megyei önkormányzatok területén, elaprózódott település szerkezet, túl sok önkormányzat. Társulásokban kell gondolkodni, a megyei önkormányzati rendszer erotlen.gameszok_6_hir_05

gameszok_6_hir_05
Az önkormányzatnak 8 ezer feladatköre, a jegyzonek 4.500 hatásköre van ma! Az adózásban kuszaság van, elavult a normatív rendszer. Elemi igény van a pályázatokra, de a pályázati lehetoségeknél a források nem igazodtak az igényekhez, forráspazarlás következett be. Az ÁSZ ellenorzések nem hozták felszínre a valós problémákat. Szabályosan és jogszeruen ment csodbe egy-egy önkormányzat. A pénzintézetek sem hajlandók segítni, nagy az eladósodottság, 2010. évben 1.247 milliárd forint az adósságállomány. Megújításhoz hatékony költségtakarékos rendszerre, az önkormányzat és állam új feladatmegosztására, feladatfinanszírozási rendszer bevezetésére, közigazgatás szolgáltatási rendszer fejlesztésére, járási rendszer létrehozására, az adósságállomány megállítására van szükség. Nem tervezhet hiányra az önkormányzat, a feladatfinanszírozás szigorúbb rendszer lesz. Cél, hogy a szabad forrás és önállóság megmaradjon. Törvényességi felügyelet kerül bevezetésre a Kormányhivatalok által. A törvényt sérto döntések nem léphetnek életbe (pl. csendorség létrehozása.).
Állami feladattá válik az oktatás. A pedagógusok bérét az állam fizeti, az állam alkalmazottjai lesznek. gameszok_6_hir_04
gameszok_6_hir_04
Az oktatást az állam szervezi, felügyeli, de az önkormányzatoknak beleszólási joguk lesz. Az iskolaigazgató személyének jóváhagyása is önkormányzati feladat lesz. Bovülo állami feladat az okmányiroda muködtetése, az államigazgatási feladatok járási kormányhivatalokhoz telepítése. A szociális feladatok egyértelmuen önkormányzati feladat marad. A segélyezettek a pénzt nem az önkormányzaton keresztül kapják, hanem az államkincstári rendszerbol. A tuzoltóságok is állami szerepkörbe kerülnek. A közfoglalkoztatást leválasztják az önkormányzati rendszerrol. A településfejlesztés, üzemeltetés, helyi sport, kulturális feladatok önkormányzati feladatok maradnak. Az önkormányzati rendszer belso átalakítása során megjelennek a járások. Közelebb megy az állam a polgárokhoz. Település méretétol, képességétol függoen változnak a feladatkörök. Lesznek kötelezo társulási feladatok. A járási székhely egyedi feladatokat lát el. Az önkormányzatok egységesített hivatalokat muködtetnek a körjegyzoséghez hasonlóan. Ez nem választható, hanem kötelezoen eloírt forma lesz. Marad minden településen ügyintézo. Ehhez kell jól kidolgozott informatikai háttér kell. Kétféle város lesz: járási székhely és nem járási székhely. Kétezer fo alatt nem lehet önálló önkormányzati hivatal. A megyei jogú városok szerepe erosödni fog, a jövoben járási székhely is lesz. A területfejlesztés megyei szintre kerül vissza. A pályáztatás, forráselosztás megyei szinten elonyösebb lesz. A törvényességi, gazdasági ellenorzés önálló szervezeti rendszert alkot, járási szinten állami könyvvizsgáló muködik. Változnak az összeférhetetlenségi szabályok: országgyulési  képviselo nem lehet polgármester, nem indulhat képviselonek, polgármesternek, aki buncselekményt követett el, aki csodbe vitt bármit, aki rosszul dolgozott nem lehet újraválasztani. Cél a foállású polgármesterek számának csökkentése.

Molnár László kérdésére, miszerint a kettos irányítás miatt hogyan történik az oktatásban a konfliktuskezelés majd, Tállai András elmondta: a helyzet új gondolkodást igényel, két fonöke lesz az iskola igazgatónak, állami és önkormányzati.

Dr. Demeter András a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatója a kormányhivatalok helyérol és szerepérol szólva elmondta, hogy a rendszerváltást követoen a 3.200 településen jött létre  önkormányzat, a jegyzok szerepe felértékelodött, az államigazgatás területén az egyébként jól muködo megyei tanácsi rendszer szétesett. gameszok_6_hir_06

gameszok_6_hir_06
Egy részébol a megyei önkormányzati rendszer, a másik részébol különbözo szervezetek alakultak ki.  Területi szinten 35 szakigazgatási szerv muködik, szétzilált, dekoncentrált a rendszer.  Cél az állampolgár ügyintézésének egyszerusítése, eros területi Kormányhivatal felállítása, az államigazgatás helyi szintre történo levitele,   járási szakigazgatási rendszer visszaállítása. Ennek érdekében megalakultak Kormányhivatalok kormánymegbízottal az élükön.

Grónay Andrea, Energia Központ Nonprofit Kft. KIOP porogramigazgatója a KIOP pályázatok tapasztalatairól és lehetoségeirol szólt a megújuló energetika területén. Magyarországon a cél 14,6 % részesedés elérése a megújuló energiából 10 százalék energia megtakarítás mellett. Energia stratégiák léteznek a kormányzati oldal hosszú  távú elképzeléseiben, összhangban az Új Széchenyi Tervvel is. gameszok_6_hir_07

gameszok_6_hir_07
Az EU2020 programhoz kapcsolódva lesznek pályázatok. A legnagyobb növekedés a biotermikus energiáknál várható. Az önkormányzati épületek fenntartása a legnehezebb feladat. A 2 millió családi ház energia felhasználása kedvezotlen. Az Energia Központ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye, feladata a hazai és nemzetközi pályázatok kezelése. Két hétéves ciklusban 70.8 + 59 milliárd forint használható fel. A pályázati kiírások megjelentek. Az Eu nagyon szigorú szabályokat alkalmaz, és ellenorzésben is aktív. 250 milliós összeg alatt egyszerubb az elbírálás. A támogatási intenzitás egységesen 85 százalék az önkormányzatok esetében öt éves fenntartási kötelezettség mellett. Fontos, hogy elore legyen projektötlet, elvi építési engedély. Érdemes felkészülni a pályázatokra, elore legyen projekt menedzsment, aki érti és végigviszi az ügyet.

Banai Péter, Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelos helyettes államtitkára a Széll Kálmán terv hatása az államháztartásra címu eloadásában elmondta, hogy a 2008-as világgazdasági válság, újabb teherként jelentkezett. A választási években elszaladt a hiány. A 80 százalékos államadósságot nagyon drágán finanszírozzuk, 1.100 milliárdot költünk az adósságra. A kormányzati intézkedések (bankadó, válságadó, költségcsökkentések) nélkül 6 százalékos lett volna a hiány. Kiszolgáltatott ország vagyunk, alacsony a foglalkoztatás, inkább segély, mint a munka a jellemzo. Foglalkoztatási ráta az uniós államokban a 2. legrosszabbként 55 százalék. A kormány 1 millió új munkahelye teljesítheto. A költségvetés szerkezete nem produktív. gameszok_6_hir_08

gameszok_6_hir_08
A Széll Kálmán terv és konvergencia program rövid és hosszab távon is választ ad: a foglalkoztatás és munkaeropiac átszervezésére, segély helyett munka, új közfoglalkoztatási rendszerre, nyugdíjrendszer reformjára, munkaeropiacon tartható rendvédelmi dolgozókra, közösségi közlekedés átszervezésére, MÁV-Volán integrációjára egy holdingba, adósság átvállalására, felsooktatásban 400 milliárd megtakarítására, gyógyszerkasszára, állami önkormányzati finanszírozás átalakítására, bevételi intézkedésekre, elektronikus útdíj rendszer bevezetésére, bankadó helyébe lépo uniós szintu bankadó bevezetésére, társasági adókulcs csökkentés elhalasztására. Középpontban a munkára ösztönzés szerepel. A közszférában nem emelkedik a bértömeg. A forint megerosödése a külföldi piac  bizalmát jelzi. Nagy problémák vannak az önkormányzati rendszerben, tiltani fogjuk a muködési hitel felvételét. A Széll Kálmán terv nem csak költségcsökkentés, hanem rendszer-átalakítás is. A közszférában 5 százalékos létszámcsökkentés a cél. Az új köztisztviseloi törvény szerint, akik elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt nyugdíjba kerülnek.

Szittáné Bilanics Erzsébet Belügyminisztérium Önkormányzati gazdasági foosztályvezetoje elmondta, hogy az önkormányzatok adósságállománya 2008-2009-ben stagnált, 2010-ben jelentosen növekedett. Korlátozni kell a kibocsátásokat, hiányzik a szabályozottság. gameszok_6_hir_09

gameszok_6_hir_09
Az Államháztartási Törvény szigorúbb elszámolást ír elo a Kincstár-Önkormányzat kapcsolatában, szigorodik az ellenorzés. Négyévente felül kell vizsgálni az önkormányzatokat, kötelezo lesz könyvvizsgálói szakmai véleményt kérni. A normatív támogatások megszunnek, helyettük feladatfinanszírozás lesz. Az ellenorzések következménye felelosségre vonás legyen, ha kell.

A péntek délutáni programban  az EKVI-hez hasonló, a konferencián elso alkalommal résztvevo gazdasági szervezetek mutatkoztak be.

Mihálffy Lajos a szegedi Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. (RITEK) vezérigazgatója és Dr. Kancsár Attila jogi - gazdasági és önkormányzati szakérto rövid bemutatkozó eloadásában az gameszok_6_hir_10

gameszok_6_hir_10
önkormányzati informatikai rendszerek további elkötelezett fejlesztését hangsúlyozta, valamint részleteiben ismertette legújabb fejlesztésük hamarosan várható eredményét, miszerint az ETELKA közétkeztetési modul lehetové teszi, hogy a gyermek illetve a szüloje Interneten keresztül az otthonukból tudjanak a képernyon megjeleno menübol válogatni, illetve hónap közben rendelést lemondani vagy pótrendelést feladni.

A konferencia harmadik napján, szombaton az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye volt a középpontban. Gál Judit, a Benedek Elek Óvoda vezetoje szerint az óvodai hálózat muködésében, fejlesztésében napi együttmuködés alakult ki a EKVI-vel. Folyamatos felújítási program keretében minden óvoda vizesblokk része megújult. gameszok_6hir_galjudit

gameszok_6hir_galjudit
Jó a kapcsolata  a muszaki részleg szakembereivel. Ha bármi probléma elofordul, tudják, hol kell beavatkozni. Az új rendszerben a 3 új óvodai körzet kialakítása a hatékonyabb muködés mellett azt eredményezheti, hogy az óvodavezetok több idot tudnak fordítani a pedagógiai munkára. Az EKVI mintaértéku intézmény Eger városában.

Bodnár Gábor  a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy más városok igazgatóival beszélve rájött, Egerben nem is olyan rossz intézményvezetonek, pedagógusnak és diáknak lenni. Majd minden hétre jut valamilyen intézmény fejlesztés átadása. Pedagógusnak is jó lenni Egerben, nyugodt környezetben taníthatnak, minden hónapban rendben megérkezik a számlájukra a pénz.gameszok_6hir_bodnar

gameszok_6hir_bodnar
A túlórákat is ki tudják fizetni az intézmények. Jó intézményvezetonek lenni is, mert ugyan feszes a költségvetés, de megadja a lehetoséget a minoségi munkára.  Minden fillérért lehajolunk. Féltem, amikor az EKVI megalakult, féltettem az önállóságunkat. Eltelt 2 és fél év, belátom tévedtem. Nem korlátoz, hanem biztonságot teremt. Több idot fordíthatok a pedagógusi munkára. Nagy terhet vett le a vállunkról, jó partneri kapcsolat alakult ki. A jövoben a tervek szerint állami alkalmazott lesz a pedagógus. Lesz-e ilyen jó gazda az állam, mint az önkormányzat? Reménykedjünk, hogy igen. 

Kardos Kálmán, a  szegedi Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatója a résztvevok nevében megköszönte Molnár László igazgatónak és az EKVI munkatársainak a konferencia megszervezését. Az egri három nap – példamutatóan – felülmúlta a korábbi tanácskozásokat. gameszok_6_hir_12

gameszok_6_hir_12
Az elsonél – Pécsen – még örültünk, hogy elegen összejöttünk, Szegeden arra törekedtünk, hogy többen és életképesek legyünk, hagyományt és stílust teremtsünk, Újbuda, Szekszárd és Sopron folytatták ezt a gondolatot. Egerben a rangos személyek eloadásai, a polgármester és alpolgármester jelenléte emelték hasznosságát és fontosságát a konferenciának. Államtitkártól, államtitkár helyettestol, minisztériumi foosztályvezetotol elso kézbol kaphattunk tájékoztatást a tervezett kormányzati változtatásokról. A fogadtatás szívélyességéért, a szakmai és szabadidos programokért, Eger bemutatásáért köszönettel tartozunk. Az egri napok tovább vitték azt a szellemiséget, amelyet az elso találkozáskor megfogalmaztunk. Láthatóan sok az új arc, több a változás az intézményeknél, így a jövoben a "régi résztvevoknek"  is bemutatkozási lehetoséget kell adni. gameszok_6_hir_13
gameszok_6_hir_13
A stafétát Budapest XIV. kerülete veszi át, 2012-ben a Zuglói Gazdasági Ellátó Szolgálat lesz a házigazda, ok szervezik meg a 7. GAMESZ Konferenciát, tolmácsolta Dr. Papcsák Ferenc zuglói polgármester úr meghívását a konferencia résztvevoinek Lauter Ilona Zita a Zuglói Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgató asszonya.

Rázsi Botond alpolgármester zárszavában elmondta, hogy az EKVI kikerülhetetlen tényezo Eger város költségvetésének végrehajtásában. A Polgármesteri  Hivatal gazdasági szakemberivel 1 hét küzdés után  51 hét partneri együttmuködés jellemzi a kapcsolatot. gameszok_6_hir_14

gameszok_6_hir_14
A konferencia megváltozott résztvevoin láttuk, sajnos a GAMESZ vezetok indokolatlanul nagyon ki vannak téve a politikának. Egerben 30 éve Molnár László az intézményvezeto.  Az önkormányzati gazdálkodásban ezeket az egységeket politikától függetlenül stabilnak kellene tekinteni. Az ilyen értelmu stabilitás garantálná az egyensúlyt az országnak is. Visszavárjuk a konferencia résztvevoit Eger városába.

TALÁLKOZZUNK 2012-BEN BUDAPESTEN, ZUGLÓBAN!

Idekattintva kérem, tekintse meg az idevonatkozó képgalériát is!

{backbutton}