GAMESZ konferencia - Szeged


Sajtótájékoztató

 

GAMESZEK 2. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

Hotel Forrás, Szeged, 2007. május 31 - június 1.

 A közalkalmazottak túlnyomó többségét foglalkoztató önkormányzati feladatokat ellátó költségvetési intézmények pénzügyi, gazdasági, muszaki feladatainak központosított ellátását biztosító szervezetek (GAMESZ-ek) a gazdaságosságra törekvo ésszeruség jegyében elsosorban a nagyobb városokban, illetve fovárosi kerületekben már 1982-tol kezdodoen jöttek létre. A rendszerváltás után az önkormányzati önállóság jegyében ezek a GAMESZ-ek a helyi politikai beállítottság függvényében egymástól hol mindjobban eltéro, hol egymással mindinkább megegyezo feladatokat láttak el. Jellemzojük a centralizálás és decentralizálás harcában az örök változás, a fejlodés és a visszafejlodés volt és jelenleg is az.

Az országban ma már közel 40 központosított szervezet létezésérol tudunk, ezek a szervezetek kevésbé hasonlítanak, mint amilyen mértékben különböznek egymástól.

A két napos konferencia célja, a mind nagyobb számban létrejövo GAMESZ-ek, illetve a felügyeletüket ellátó önkormányzati szervezetek vezetoi részére bemutatni az egyes megoldási módokat, példát mutatni, erot és hitet adni egymásnak az egységesség és a különbözoség jegyében. Bemutatni az egyes szervezodési formákat, azok elonyeit és hátrányait. Bemutatni az elérheto és fejlodésben lévo informatikai támogatottságot és felvázolni a továbbfejlodés lehetoségeit. A konferencia lehetoséget biztosít megismerni egymást azon embereknek, akik nap mint nap hasonló gondok megoldásán fáradoznak. Azon önkormányzatok szakemberei számára is jó alkalom a konferencia, ahol még nem jött létre központosított szervezet, hiszen elso kézbol szerezhetnek információt a sikeres, a járható ill. az elkerülendo utakról.

A konferencia ötletgazdája a szegedi NGSZ és a pécsi Iskolaszolgálat volt. A konferenciának elso alkalommal - a múlt évben - Pécs városa adott otthont, ahol a résztvevok közfelkiáltással elhatározták a folytatást. Második alkalommal Szeged ad otthont ezen országos rendezvénynek, ahol 17, elsosorban nagyobb város, 6 fovárosi kerület, 32 intézményének ill. polgármesteri hivatalának közel 70 képviseloje vett részt.

A konferenciát Dr. Szentgyörgyi Pál, gazdasági alpolgármester nyitotta meg, a vitaindító eloadást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) foosztályvezeto-helyettese Peresztegi Gergely tartotta, aki az önkormányzatok, intézményeik és a kistérségek elott álló lehetoségekrol, a többcélú kistérségi társulás tapasztalatairól és szabályozási elképzeléseirol szólt eloadásában. Kardos János, oktatási irodavezeto, a házigazdai feladatokat is ellátó NGSZ, és az Önkormányzat kapcsolatának fejlodésérol beszélt. A konferencia résztvevoit Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester kíséretében Dr. Ujhelyi István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, országgyulési képviselo köszöntötte. A 12 eloadó közül jelentos számban a GAMESZ-ek muködésének alapjait biztosító informatikai rendszerek változatait mutatták be.

A konferencia, a most eloször megjeleno 14 intézmény rövid bemutatkozásával ért véget azzal az elhatározással, hogy a résztvevok jövore a budapesti XI. kerületben, Újbudán a 3. találkozójukon folytatják tapasztalatcseréjüket.

Szeged, 2007. május 31.  

Kardos Kálmán a konferencia házigazdája és levezeto elnöke