GAMESZOK 1. Országos Konferenciája


A GAMESZ KONFERENCIA ÖTLETE

 

A közalkalmazottak túlnyomó többségét foglalkoztató önkormányzati feladatokat ellátó költségvetési intézmények pénzügyi, gazdasági, muszaki feladatainak központosított ellátását biztosító szervezetek (GAMESZ-ek) a gazdaságosságra törekvo ésszeruség jegyében elsosorban a nagyobb városokban, illetve fovárosi kerületekben már 1982-tol kezdodoen jöttek létre. A rendszerváltás után az önkormányzati önállóság jegyében ezek a GAMESZ-ek a helyi politikai beállítottság függvényében egymástól hol mindjobban eltéro, hol egymással mindinkább megegyezo feladatokat láttak el. Jellemzojük a centralizálás és decentralizálás harcában az örök változás, a fejlodés és a visszafejlodés volt és jelenleg is az.

Az országban ma már közel 40 központosított szervezet létezésérol tudunk, ezek a szervezetek kevésbé hasonlítanak, mint amilyen mértékben különböznek egymástól. 
A pécsi Iskolaszolgálat igazgatója Notaisz Jánosné és a szegedi Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat igazgatója Kardos Kálmán 2006 tavaszán, egy közös találkozójuk alkalmával elhatározták, hogy megkísérlik összehozni az országban fellelheto hasonló céllal (GAMESZ) létrohozott önkormányzati intézmények vezetoit közös tapasztalatcserére. Így kezdodött 2006. oszén!