Évzáró működtetői igazgatói értekezlet - 2014

Immár tizenegyedik alkalommal, 2014. december 8-án, hétfőn a Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola Dísztermében tartottuk a „Beszámol az NGSZ – 2014" évzáró rendezvényünket. Az idén is meghívtuk minden olyan szervezet vezetőjét, akikkel az NGSZ-nek közös munkája volt a gazdasági év során.
A rendhagyó rendezvényt Kardos Kálmán az NGSZ leköszönő igazgatója nyitotta meg, ezt követően átadta a szót utódjának, Dr. Ruzsity Krisztina műszaki igazgatónőnek aki köszöntötte a jelenlévőket, Dr. Solymos László Alpolgármester urat, Dr. Szentgyörgyi Pál Alpolgármester urat, a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnökét Dr. Kozma Józsefet, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi tankerület munkatársait, Kardos Jánost, a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesét és munkatársait, Papp Gábort, a Közgazdasági Iroda irodavezetőjét, valamint az iroda munkatársait, a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési Osztályának munkatársait, a szegedi általános iskolák, középiskolák igazgatóit, a kollégiumok vezetőit az Óvodák Igazgatósága igazgatóit, az NGSZ-hez rendelt hét művelődési ház igazgatóit, a Ritek Zrt. vezetőit, valamint a vendéglátó Suli-Host Kft. ügyvezetőjét. Majd felkérte Kardos Kálmánt az eddigi több mint 10 év beszámolójának megtartására.
„Karácsony közeledtével elérkezik a számadás ideje – kezdte beszédét Kardos Kálmán volt NGSZ igazgató -, amikor is az NGSZ beszámol az egész éves munkájáról, ismerteti a gazdasági év jellemzőbb számait és történéseit. Most azonban nem csupán egy évet, hanem az elmúlt több mint 10 évet is értékelem.
Egy személyes megjegyzéssel kell kezdenem nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Akkor nézzük most meg honnan indultunk és meddig jutottunk. Amit első helyen ki kívánok emelni, és talán ez is a legfontosabb, hogy annak ellenére, hogy az NGSZ és az Intézmények viszonya egy konfliktusra épül, – hiszen az NGSZ feladata a gazdasági egyensúly kialakítása, az Intézményvezetők „rakoncátlan" igényeinek mederbe terelése, a kezdeti ellenséges viszony a több mint 10 év alatt szoros és jól működő munkakapcsolattá, mondhatni baráti viszony alakult át. Ami annak köszönhető, hogy az évek során mi is barátokká váltunk. A tavalyi évet továbbra is meghatározta az, hogy 2013. január 1-jétől bekövetkezett közoktatás országos átszervezése kapcsán jogszabályi változás miatt az NGSZ látja el immár második éve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába átkerült szegedi általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok által használt ingatlanok teljes működtetését. A tavaly kialakult új rendszer próbaéve volt az idei, ami igazolta a rendszer kialakítása jól sikerült, de van még tennivaló bőven. Az NGSZ feladat-növekedése leginkább a 2013. évi igen jelentős ügyiratforgalom növekedésével mutatható ki, mely 2014. évben-arányaiban nem változott, így a működtetésből eredő elaprózódás jóval nagyobb ügyiratforgalmat generált (közel kétszeresére nőtt), mint a korábbi 2 évvel ezelőtti „hozzárendelt" viszonyban."
Több mint százan hallgatták az NGSZ korábbi igazgatójának színes grafikonokkal illusztrált beszámolóját melyben előadta, hogy a közel 11 év alatt gyakorlatilag 8-10 iskolányi tanuló „fogyott" ki a rendszerből. Szeged mindig is követte a tanulói létszámcsökkenést, ami mostanra megállni látszik, ezért nem pazarló a működés. A 2014. évben az NGSZ költségvetése 4,8 milliárd forint volt, mely csökkenést mutat az 2013. évi 5,5 milliárd forinthoz képest.
Kardos Kálmán megköszönte minden vendégnek az együttműködő munkáját. Az összes általános iskolának, gimnáziumoknak, kollégiumoknak, óvodának, művelődési házaknak pedig kölcsönös felismerésen alapuló a 2014. évben kialakult együttműködés folytatását, mélyítését javasolja a korábbi igazgató, mert ez a záloga az új működtetői rendszer fenntartásának.
Dr. Ruzsity Krisztina az NGSZ új képviselőjeként beszédében megköszönte Kardos Kálmán igazgató úr lelkiismeretes, példamutató, szakmai körökben országosan is elismert munkáját és megígérte, hogy az igazgató úr által kijárt úton kíván tovább haladni, és a jövőben, ahogy eddig is, az oktatás körülményeinek fejlesztésért fog tevékenykedni.
Ezt követően Solymos László alpolgármester beszédében szintén megköszönte Kardos Kálmán igazgató úr eddigi magas színvonalú munkáját, majd tájékoztatta a publikumot arról, hogy nagy változás 2015.-ben várhatóan nem következik be, egyedül a közétkeztetésben várható változás a bevezetésre kerülő új „közétkeztetési" rendelet kapcsán. Azonban a jövőre tekintettel ismét, ahogy tavaly is leszögezte Szeged Város számára mindig is kiemelten fontos szerepet játszik az ifjúság oktatása, mely egy sikeres város jövőjének egyik alappillére, melynek elengedhetetlen feltétele a jó körülmények biztosítása a diákok számára. Megköszönte az NGSZ dolgozóinak egész éves munkájukat, mellyel évről évre a szűkös anyagi keretek között is megteremtik az alapot az oktatás működéséhez.
Az Alpolgármester Úr évértékelését követően Török Gábor a Suli-Host Kft. ügyvezetője a 2015. évben bevezetésre kerülő új közétkeztetési jogszabályok tükrében ismertette a közétkeztetésben bekövetkező változásokat, ezt követően Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke Dr. Kozma József emelte ki az oktatás és Szeged Város kiemelten fontos kapcsolatát, majd Békés, Boldog Új esztendőt kívánt.
A beszédet követően az intézmények képviselői közül: Rákosné Szilágyi Éva SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága igazgatója, Mészáros Zsolt és Gál Béla igazgató urak, az igazgatói munkaközösségek vezetői ragadták magukhoz a szót és ünnepélyes keretek közt búcsúztatták el az NGSZ volt igazgatóját, Kardos Kálmánt megköszönve több mint 10 éves kitartó és magas színvonalú munkavégzését.

Ide kattintva megtekintheti a részletes beszámolót is.