Évzáró működtetői igazgatói értekezlet - 2013

beszngsz 2013 1

beszngsz 2013 1
Immár tízedik jubileumi alkalommal, 2013. december 7-én, pénteken a Vedres szakképző iskola dísztermében tartottuk a „Beszámol az NGSZ – 2013" évzáró rendezvényünket. Az idén is meghívtuk minden olyan szervezet vezetőjét, akikkel az NGSZ-nek közös munkája volt a gazdasági év során, új vendégként köszönthettük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének munkatársait, volt kollegáinkat.

Bevezetőjében Kardos Kálmán igazgató köszöntötte Szeged város alpolgármesterét, Dr. Solymos László urat, majd a Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetőjét, Hadházi Ilona asszonyt, a távolmaradó Plesovszkiné Ujfaluczki Judit asszonyt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének igazgatóját és jelenlevő munkatársait, a volt szegedi oktatási iroda munkatársait, Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok urat, Pocsai Blankát, az Oktatási Bizottság elnök asszonyát, Dr. Révész Mihály urat, az Oktatási Bizottság alelnökét, Kardos János urat, a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesét és munkatársait, Papp Gábort, a Közgazdasági Iroda irodavezetőjét, valamint az iroda munkatársait, a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési Osztályának munkatársait, a szegedi általános iskolák, középiskolák igazgatóit, a kollégiumok vezetőit az Óvodák Igazgatósága igazgatóit, az NGSZ-hez rendelt hét művelődési ház igazgatóját, a Ritek Zrt. vezérigazgatóját, valamint a Suli-Host Kft. ügyvezetőjét. beszngsz 2013 2

beszngsz 2013 2
Karácsony közeledtével elérkezik a számadás ideje – kezdte beszédét Kardos Kálmán NGSZ igazgató –, amikor is az NGSZ beszámol az egész éves munkájáról, ismerteti a gazdasági év jellemzőbb számait és történéseit. Szükség van egy átfogó kép adására, ugyanis minden egyes iskola, minden egyes társszervezet csak egy szűk szeletét látja az éves munkának. A saját intézményét mindenki könnyebben elhelyezi a palettán, ha ismertté válnak számára a teljes szegedi oktatási rendszer jellemzői. 2013. január 1-jétől bekövetkezett közoktatás országos átszervezése kapcsán jogszabályi változás miatt az NGSZ látja el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába átkerült szegedi általános iskolák, gimnáziumok és kollégiumok által használt, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyon, másképpen szólva az iskolák és kollégiumok működtetését. Korábban az iskolák által foglalkoztatott technikai személyzet (gazdasági ügyintéző, gondnok, portás, udvaros, fűtő, karbantartó), továbbá 2013. április 1-jével az óvodáktól a karbantartók és udvarosok is átkerültek az NGSZ állományába, ennek eredményeképpen a 2012. évi záró létszám 59 főről 264 főre változott, közel négyszeresére nőtt –11-ről 43-ra – az NGSZ „teljes működtetésű" telephelyeinek száma. Az NGSZ feladat növekedése leginkább a 2013. évi igen jelentős gazdasági eseményszám növekedésével jellemezhető, a működtetésből eredő elaprózódás jóval nagyobb ügyiratforgalmat generált (közel kétszeresére nőtt), mint a korábbi „hozzárendelt" viszonyban volt.
beszngsz 2013 3
beszngsz 2013 3
Több mint százan hallgatták az NGSZ igazgatójának színes grafikonokkal illusztrált beszámolóját melyben előadta, hogy 10 év alatt gyakorlatilag 8-10 iskolányi tanuló „fogyott" ki a rendszerből. Szeged mindig is követte a tanulói létszámcsökkenést, ami mostanra megállni látszik, ezért egyáltalán nem pazarló a működés. A 2013. évi közoktatás átszervezés következtében az NGSZ központ és telephelyei kiadásai közel hétszeresére nőttek, mert az általános iskolák, kollégiumok és gimnáziumok az NGSZ által működtetett telephelyekké váltak és a működtetéséhez szükséges pénzügyi előirányzatok az NGSZ költségvetésébe kerültek, mely során az NGSZ költségvetése 5.5 milliárd forintra nőtt. Az évek során a pedagógusok létszáma a tanulók létszámával arányosan csökkent, az elmúlt kilenc év alatt az egy pedagógusra jutó tanulók száma általában 12 fő körül mozgott. Az Európai Unióban ez a szám 15.beszngsz 2013 4
beszngsz 2013 4

A gazdasági évet szemléltető grafikonok megtekintése után Solymos László alpolgármester beszédében beszámolt az oktatás átszervezésének nehézségeiről, azonban a jövőre tekintettel leszögezte Szeged Város számára mindig is kiemelten fontos szerepet játszik az ifjúság oktatása, mely egy sikeres város jövőjének egyik alappillére, melynek elengedhetetlen feltétele a jó körülmények biztosítása a diákok számára. Megköszönte az NGSZ dolgozóinak egész éves munkájukat, mellyel megteremtik az alapot az oktatás működéséhez.
Az Alpolgármester Úr évértékelését követően Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke erőt, kitartást, hitet öntő pohárköszöntőt mondott az egybegyűlteknek.
Kardos Kálmán NGSZ igazgató megköszönte minden vendégnek az együttműködő munkáját. Az összes általános iskolának, gimnáziumnak, kollégiumnak, óvodának, művelődési háznak pedig kölcsönös felismerésen alapuló együttműködés folytatását, elmélyítését javasolja az igazgató, mert ez a záloga az új működtetői rendszer fenntartásának.
beszngsz 2013 5
beszngsz 2013 5
Az évzáró rendezvény ünnepélyes pillanata volt, amikor a Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola igazgatója, Dobó László úr egy video keretében bemutatta a mai világban egyre nagyobb tért nyerő, dinamikusan fejlődő művészeti ágat a fényfestés technológiáját.

Ide kattintva megtekintheti az NGSZ 2013. évi szöveges beszámolóját

Ide kattintva megtekintheti a részletes beszámolót is. (Powerpoint 2010 szükséges a megtekintéshez)

Az évzáró ünnepségről készült képgalériát ITT tekintheti meg.