Magunkról

Image

Image - Image
1982: Szeged Megyei Jogú Város Tanácsa létrehozza jogelődünket, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági-Műszaki Gondnokságát, közismertebb nevén a GAMESZ-t. A GAMESZ feladata Szeged város óvodáinak, általános iskoláinak gazdasági, pénzügyi, számviteli, vagyon-nyilvántartási, műszaki-karbantartási és szállítási feladatainak ellátása.

1984: Megkezdődik az elektronikus könyvelésre való áttérés, amely - először központi helyen - Szeged Megyei Jogú Város Informatikai Központjában zajlik.

1988: A GAMESZ tevékenységi köre kibővül az energiagazdálkodással, Az önállóan gazdálkodó intézmény, önálló költségvetéssel rendelkezik. TÁKISZ által biztosított TATIGAZD elnevezésű könyvelési program kötelező alkalmazásba vétele.

1990: A GAMESZ-hez kerül a Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a szegedi Napsugár Gyermektábor kezelői és üzemeltetői joga.

1992: Névváltozás. A GAMESZ új elnevezése Pedellus Könyvviteli, Műszaki és Tanácsadó Szolgálat.

1994: Az óvodák és az általános iskolák részben önállóan gazdálkodókká válnak a készletbeszerzés és bérgazdálkodás terén. Az 57 óvoda 13 óvodakörzetbe - mint intézménybe - tagolódik be.

2000: Névváltozás. Az új név: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) lesz. A középiskolák és a kollégiumok is az NGSZ-hez rendelődnek és részben önállóan gazdálkodókká válnak. Így az NGSZ feladatellátása 13 óvodai körzetbe sorolt 53 óvodára, 30 általános iskolára, 19 középiskolára és 2 kollégiumra, valamint az újonnan létrehozott Városi Gyermek- és Diákétkeztetési Koordinációs Központra terjed ki.

2000: FŐNIX elnevezésű informatikai rendszer fejlesztésének és bevezetésének kezdete.ngszep

ngszep

2004: Óvodakörzetek megszűnnek, létrejön az Óvodák Igazgatósága. Az NGSZ-hez rendelt nevelési-oktatási intézmények száma 50, ebből 27 általános iskola, 19 középiskola, 2 kollégium, az 53 óvodából álló Óvodák Igazgatósága és a Városi Gyermek- és Diákétkeztetési Koordinációs Központ.

2004: Belső ellenőrzéssel, ingatlankataszter vezetéssel, vagyonbiztosításból eredő kárrendezéssel és közbeszerzéssel bővül az NGSZ feladatköre.

2004: Bevezetésre kerül a FŐNIX rendszert váltó, a Ritek Zrt. által – az NGSZ szoros közreműködésével – fejlesztett, web technológiára épülő, TITÁN elnevezésű informatikai rendszer. A költségvetés tervezése és végrehajtása, a beszámolók elkészítése az NGSZ és minden nevelési-oktatási intézmény számára egyaránt elérhető TITÁN rendszer ETRIUSZ, KASZPER, KATI, SAMU és PAPIRUSZ elnevezésű informatikai moduljainak kizárólagos alkalmazásával történik.

2006: Megszűnik a Városi Gyermek- és Diákétkeztetési Koordinációs Központ, feladatait az NGSZ veszi át. Megkezdődik a MAGISZTER elnevezésű étkezési modul használatba vétele. Az internetes felületen kommunikáló modul elektronikus kapcsolatot teremt az étkező diák, az étkezési térítési díjat beszedő iskola, ételt szállító Suli-Host Kft. és az elszámolást végző NGSZ között.

2006: Az NGSZ a Pécsi Iskolaszolgálattal közösösen megszervezi Pécsen az Új Típusú GAMESZ-ok 1. Országos Konferenciáját. A konferencián résztvevő közel ötven fő kinyilvánítja szándékát az évenkénti találkozásra.

2007: Bevezetésre kerül a TITÁN rendszer részeként az NGSZ közreműködésével a Ritek által fejlesztett energiagazdálkodást és elszámolást támogató ENIKŐ elnevezésű modul.

2007: Az NGSZ Szegeden megszervezi a GAMESZOK 2. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA-t.

2007: Befejeződik a Balatonkenesi Gyermek- és Ifjúsági Tábor külső homlokzatának, faházainak és spotpályáinak felújítása. A táborban nyaranta 500 felső tagozatos általános iskolás diák élvezheti a nyár örömeit az önkormányzat vendégeként.

2007: Iskolaátszervezések. Két középiskola egyesül, két általános iskola és egy tagiskola megszűnik, három általános iskola közös igazgatás alá kerül, egy óvoda megszűnik, egy másik a katolikus egyház fenntartásába kerül, egy gimnázium és három általános iskola a Szegedi Többcélú Kistérségi Társuláshoz, mint fenntartóhoz kerül. Az önkormányzat összes (9) kollégiuma a Kollégiumok Igazgatósága irányítása alá kerül.

2009: Az NGSZ-hez rendelt intézmények száma a diákok számának csökkenése és az integráció miatt a 2004. évi 62-ről 36-ra csökken. A 13 szakképző iskola 4 főigazgatóság alá, mint intézménybe tagolódik be.

2010: Az NGSZ 112 feladat-ellátási helyen 310 épület-felújítási, karbantartási munkát bonyolított, melyből 70 projekt nyertese közbeszerzésen dőlt el. „A mi iskolánk, a mi óvodánk! pályázat keretén belől szülői és NGSZ összefogás keretében igen jelentős mértékű óvoda és iskola felújítások zajlanak.

2012: Megszűnik egy szakképző iskola és egy kollégium.

2013: Az oktatás állami fenntartásba kerül. Létrejön a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) és járási tankerületei. A szegedi szakképző iskolák a KLIK működtetésébe, az általános iskolák, gimnáziumok és kollégiumok, valamint a korábban kistérséghez került iskolák az NGSZ működtetésébe kerülnek. Az iskolák és kollégiumok működtetés szempontjából az NGSZ telephelyeivé válnak. Az NGSZ létszáma 59-ről 267 főre emelkedik, költségvetése pedig a korábbi évekre jellemző 14-15 milliárd forintról a - pedagógusok állami alkalmazottá válása miatt - felére, 7,3 milliárd forintra csökken.

2014: Új számviteli törvény lép hatályba. A TITÁN rendszer minden modulja jelentős változtatásra szorul.

ngszvezetok

ngszvezetok
Feladatunk az NGSZ központ és 34 telephelyén (iskolákban, kollégiumokban), valamint az NGSZ-hez rendelt 50 óvodában és 7 művelődési házban az ingatlanok és ingóságok műkőképességének biztosítása, az üzemeltetési, vagyonvédelmi, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli, beszerzési, műszaki, karbantartási és fejlesztési, közétkeztetési, táboroztatási és belső ellenőrzési feladatok ellátása a mindösszesen 106 telephelyen.

2015:Az NGSZ a szegedi általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok (34 telephelyen) ingó és ingatlan vagyonának működtetésén túlmenően ellátja SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága,  7 művelődési ház, 2015. április 1-től a Kövér Béla Bábszínház és a Szent-Györgyi Albert Agóra gazdasági szervezeti feladatait és egyes beszerzési, műszaki feladatait, valamint a belső ellenőrzést, továbbá az óvodások, általános és középiskolások közétkeztetéséhez kapcsolódó pénzügyi, elszámolási és a külső szolgáltató bevonásával történő közétkeztetési koordinációs feladatokat.

2016: A korábbi év(ek)ben folytatott feladatunk kibővült: 2016. július 1-jétől ellátjuk a Móra Ferenc Múzeum pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait. A közétkeztetés területén a legnagyobb változást az jelentette, hogy bevezetésre került az ún. Etelka Portál, melyen keresztül online módon, bankkártyával lehet fizetni az étkezésért.

2017: 2017. január 1-jétől az oktatási intézmények fenntartásán túlmenően az ingó és ingatlanvagyon működtetése is állami kézbe került, a szegedi iskolák, kollégiumok fenntartása és működtetése a 2016. november 30-án alakult Szegedi Tankerületi Központhoz került. Az iskolák, kollégiumok köznevelési feladat-ellátását szolgáló vagyon önkormányzati tulajdonban maradt, de a Szegedi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került. Az általános iskolák, középiskolák, kollégiumok tanulóinak közétkeztetési - pénzügyi, elszámolási, nyilvántartási, ellenőrzési - feladatainak ellátása továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az NGSZ létszáma 280 főről 77 főre csökkent. Feladatunk SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága, 7 művelődési ház, Kövér Béla Bábszínház, Móra Ferenc Múzeum és a Szent-Györgyi Albert Agóra pénzügyi, gazdálkodási, számviteli, egyes beszerzési, karbantartási, felújítási, belső ellenőrzési feladatainak ellátása, továbbá a Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor üzemeltetése, általános iskolás tanulók részére táborszervezés.

2021: 2021. január 1-jétől az NGSZ ellátja SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezeti feladatait, ide értve az egyes beszerzési, műszaki feladatokat, a belső ellenőrzést, valamint a bölcsődések közétkeztetéséhez kapcsolódó pénzügyi, elszámolási és a külső szolgáltató bevonásával történő közétkeztetési koordinációs feladatokat.