Még 3 hír... SHIFT az összeshez Összes hír betöltése

Home

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. Az NGSZ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapveto jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és muködési szabályzat, ügyrendje

A helyi önkormányzatokról szólól 1990. évi LXV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

A nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérol szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény

A nemzeti köznevelésrol szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet

A Számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény

A Munka Törvénykönyvérol szóló 1992. évi XXII. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet

A költségvetési szervek belso kontrollrendszerérol és belso ellenorzésérol szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetésrol szóló hatályos rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetés végrehajtási szabályairól szóló hatályos rendelete

NGSZ és a hozzárendelt Intézmények hatályos Beszerzési szabályzata

Szeged Megyei Jogú Város vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló hatályos Közgyulési rendelete

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szervezeti és Muködési Szabályzata

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának ügyrendje

Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata hatályos Számlarendje

2. Az NGSZ alaptevékenysége, feladata, hatásköre

Az intézmény feladatköre:

A saját szervezete gazdálkodási feladatainak ellátása. (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet továbbá a Magyar Köztársaság költségvetésérol szóló törvény, a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény, és a közbeszerzésekrol szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérol szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény)

Az illetékességi körébe tartozó, önállóan muködo nevelési intézmények, valamint egyes muvelodési intézmények – továbbiakban Intézmények – egyes meghatározott gazdálkodási feladatainak ellátása. (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény)

Az NGSZ, mint muködteto feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzodésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelo, hatályos köznevelési, tuzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi eloírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A muködteto köteles a muködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérol. A muködteto köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelo színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a muködteto feladata különösen a köznevelési intézmények muködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A muködteto feladata muködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévo taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. (Nkt. 76. §)

Az elozoekben jelzett feladatok a Szeged Megyei Jogú Város Közgyulése vonatkozó határozatával jóváhagyott az önállóan muködo és gazdálkodó és az önállóan muködo intézmény egymás közötti munkamegosztási és felelosségvállalási rendjének szabályozása tárgykörben létrejött, mindenkor hatályos megállapodás – továbbiakban MEGÁLLAPODÁS – szerint meghatározottak.

Az Intézmények és az NGSZ (köz)beszerzési eljárásainak lefolytatása a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak szerint. (A közbeszerzésrol szóló 2011. évi CVIII. törvény, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló (jelenleg a 25/2003.(VI. 23.) Kgy. rendelete.)

Az Intézmények és az NGSZ muszaki karbantartási, felújítási, beruházási, beszerzési és szállítási feladatainak lebonyolítása, muszaki ellenorzése a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak szerint. (A Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetésrol szóló jelenleg a 14/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelete, Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetés végrehajtási szabályairól szóló rendelete (Vhr), Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló jelenleg a 25/2003.(VI. 23.) Kgy. rendelete.

Közgyulési határozatba foglalt ingatlanok hasznosítással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása. (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet.)

A Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor, Magyaregregyi Textilesház fenntartása és muködtetése. (A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete, Szeged Megyei Jogú Város Közgyulése határozata az NGSZ és a hozzárendelt intézmények között létrejött Megállapodás és az NGSZ Alapító okirat módosításának jóváhagyása tárgyában.)

 

Vissza az elozo oldalra