• Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége idén már hatodik alkalommal elvállalta egy Várépítő pályázaton tetőcserepet nyert gyermekintézmény tetőjének cserepezését társadalmi munkában. A kétszeresen is szerencsés nyertes idén a szegedi
  Read More
 • 2018. augusztus 08-án 7:30-kor a Tesco parkolójában 98 gyermek és szüleik nagy izgalommal várták az indulást a balatonkenesei táborba. Sok ismerős arcot láttam, akik már több éve táboroznak velünk, de
  Read More
 • A Build-Communication Kft. által meghirdetett pályázat keretében országosan összesen nettó 15.000 eFt értékben lehetett pályázni gyermekintézmények felújításához kapcsolódóan különböző építőanyagokra (különböző tetőcserepek, hőszigetelő anyagok, ragasztók stb.), melyeket különböző cégek ajánlottak
  Read More
Még 3 hír... SHIFT az összeshez Összes hír betöltése

Home

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. Az NGSZ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapveto jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és muködési szabályzat, ügyrendje

A helyi önkormányzatokról szólól 1990. évi LXV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

A nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérol szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény

A nemzeti köznevelésrol szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet

A Számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény

A Munka Törvénykönyvérol szóló 1992. évi XXII. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet

A költségvetési szervek belso kontrollrendszerérol és belso ellenorzésérol szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetésrol szóló hatályos rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetés végrehajtási szabályairól szóló hatályos rendelete

NGSZ és a hozzárendelt Intézmények hatályos Beszerzési szabályzata

Szeged Megyei Jogú Város vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló hatályos Közgyulési rendelete

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szervezeti és Muködési Szabályzata

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának ügyrendje

Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata hatályos Számlarendje

2. Az NGSZ alaptevékenysége, feladata, hatásköre

Az intézmény feladatköre:

A saját szervezete gazdálkodási feladatainak ellátása. (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet továbbá a Magyar Köztársaság költségvetésérol szóló törvény, a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény, és a közbeszerzésekrol szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérol szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény)

Az illetékességi körébe tartozó, önállóan muködo nevelési intézmények, valamint egyes muvelodési intézmények – továbbiakban Intézmények – egyes meghatározott gazdálkodási feladatainak ellátása. (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény)

Az NGSZ, mint muködteto feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzodésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelo, hatályos köznevelési, tuzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi eloírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A muködteto köteles a muködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérol. A muködteto köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelo színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a muködteto feladata különösen a köznevelési intézmények muködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A muködteto feladata muködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévo taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. (Nkt. 76. §)

Az elozoekben jelzett feladatok a Szeged Megyei Jogú Város Közgyulése vonatkozó határozatával jóváhagyott az önállóan muködo és gazdálkodó és az önállóan muködo intézmény egymás közötti munkamegosztási és felelosségvállalási rendjének szabályozása tárgykörben létrejött, mindenkor hatályos megállapodás – továbbiakban MEGÁLLAPODÁS – szerint meghatározottak.

Az Intézmények és az NGSZ (köz)beszerzési eljárásainak lefolytatása a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak szerint. (A közbeszerzésrol szóló 2011. évi CVIII. törvény, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló (jelenleg a 25/2003.(VI. 23.) Kgy. rendelete.)

Az Intézmények és az NGSZ muszaki karbantartási, felújítási, beruházási, beszerzési és szállítási feladatainak lebonyolítása, muszaki ellenorzése a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak szerint. (A Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetésrol szóló jelenleg a 14/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelete, Szeged Megyei Jogú Város Közgyulésének a költségvetés végrehajtási szabályairól szóló rendelete (Vhr), Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló jelenleg a 25/2003.(VI. 23.) Kgy. rendelete.

Közgyulési határozatba foglalt ingatlanok hasznosítással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása. (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet.)

A Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor, Magyaregregyi Textilesház fenntartása és muködtetése. (A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete, Szeged Megyei Jogú Város Közgyulése határozata az NGSZ és a hozzárendelt intézmények között létrejött Megállapodás és az NGSZ Alapító okirat módosításának jóváhagyása tárgyában.)

 

Vissza az elozo oldalra